Kritika právní odpovědnosti stáhnout e-knihu pdf

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček

 • Název knihy: Kritika právní odpovědnosti
 • Autor knihy: Václav Janeček
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 300
 • Žánrové knihy: Právo, politologie, sociologie
 • ISBN: 978-80-7552-812-4
 • EAN: 9788075528124
 • Dostupné soubory: kritika-pravni-odpovednosti-366658.pdf, kritika-pravni-odpovednosti-366658.epub, kritika-pravni-odpovednosti-366658.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Kritika právní odpovědnosti v dolní části stránky

Shrnutí knihy Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za nedodržení povinnosti primární. Zároveň bývá ale paradoxně odpovědnost koncipována jako tzv. aktivní odpovědnost, tedy odpovědnost za dodržení povinnosti. Tím vzniká specificky „český“ problém odpovědnosti: člověk odpovídá, protože je sankcionován, a zároveň je sankcionován, protože je odpovědný. Odpovědnost se takto tváří jako vnitřně rozporný a nesmyslný koncept, neboť obě koncepce mají ambici popisovat odpovědnost v témže rozsahu (jsou koextenzivní).
Nejnovějším trendem české teorie práva je proto skeptický přístup, který se snaží problematickému pojmu odpovědnosti úplně vyhnout. Na druhé straně, podíváme-li se do zahraniční literatury, smysluplná debata o odpovědnosti dnes stojí v základu analytických i normativních přístupů k právu a ovlivňuje další rozvoj právního myšlení a právní regulace v Evropě. Běžně se tu přitom, na rozdíl od české literatury, rozlišuje mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability).

Ale proč? Odkud se „český“ problém odpovědnosti vzal? Kde začal? Odkud se vůbec v našem právu vzala odpovědnost? Byla odpovědnost vždy takto paradoxní? Proč nerozlišujeme mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability) a jaké to má dopady na naše myšlení? Jaké jsou důvody „českého“ problému odpovědnosti? Je možné této problém vyřešit? A jakou roli v tomto řešení hraje nový občanský zákoník a jeho myšlenkové zakotvení? Může mít vůbec odpovědnost v současné právní teorii nějaký dobrý smysl? A pokud ano, jak tedy vypadá onen smysluplný teoretický koncept odpovědnosti?

Cílem této publikace je postupně zodpovědět všechny nastíněné otázky. Předkládaná kniha tak analyzuje současný stav debaty o odpovědnosti a nabízí teorii, která umožní o tomto klíčovém institutu uvažovat v kontextu nového občanského zákoníku a která českou právní teorii přibližuje debatě o odpovědnosti probíhající v současné právní vědě v západní Evropě. Autor tu zejména pomocí právněfilozofických argumentů a metodou historické, jazykové a komparativní analýzy dospívá k novému teoretickému výměru soukromoprávní odpovědnosti, který řeší současnou paralýzu české teorie a který nám umožňuje smysluplně klást otázky po důvodech, funkci a legitimitě odpovědnosti v soukromém právu. Jasně se přitom ukazuje, že namísto otázky „Co je to odpovědnost?“ je namístě položit si otázku úplně jinou.

Stáhnout Kritika právní odpovědnosti knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Kritika právní odpovědnosti je 300 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Kritika právní odpovědnosti kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček.

Populární vyhledávání: Kritika právní odpovědnosti pdf, stáhnout Kritika právní odpovědnosti pdf, stáhnout Kritika právní odpovědnosti knihu pdf, Kritika právní odpovědnosti kniha ve formátu pdf, zdarma Kritika právní odpovědnosti kniha ke stažení, zdarma Kritika právní odpovědnosti ebook ve formátu pdf, Kritika právní odpovědnosti knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Kritika právní odpovědnosti pdf? Jak mohu stáhnout Kritika právní odpovědnosti kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Kritika právní odpovědnosti zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Kritika právní odpovědnosti? stáhnout Kritika právní odpovědnosti epub, stáhnout Kritika právní odpovědnosti ebook epub, Kritika právní odpovědnosti e-kniha ve formátu epub, zdarma Kritika právní odpovědnosti ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Kritika právní odpovědnosti epub? Jak stáhnout knihu Kritika právní odpovědnosti ve formátu epub? Kritika právní odpovědnosti mobi, stáhnout Kritika právní odpovědnosti mobi, stáhnout Kritika právní odpovědnosti e-kniha mobi, Kritika právní odpovědnosti kniha ve formátu mobi, zdarma Kritika právní odpovědnosti ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Kritika právní odpovědnosti mobi? Jak mohu stáhnout knihu Kritika právní odpovědnosti v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček zdarma? Jak stáhnout Kritika právní odpovědnosti z Václav Janeček e-knihu zdarma?

Leave a Reply