Školská mediácia stáhnout e-knihu mobi

Školská mediácia

Školská mediácia stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Školská mediácia z Dušana Bieleszová

 • Název knihy: Školská mediácia
 • Autor knihy: Dušana Bieleszová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 90
 • Žánrové knihy: Média, žurnalistika, komunikace
 • ISBN: 978-80-8078-510-9
 • EAN: 9788080785109
 • Dostupné soubory: skolska-mediacia-357567.pdf, skolska-mediacia-357567.epub, skolska-mediacia-357567.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Školská mediácia v dolní části stránky

Shrnutí knihy Školská mediácia z Dušana Bieleszová

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia potrebujú nielen vzájomnú podporu, ale aj súťaž ideí na zvládanie mimoriadnych situácií. Situácie, kedy treba vyriešiť spornú otázku, sa stávajú bežnou potrebou aj školskej praxe a kritické rozhovory súčasťou pracovného života lídrov škôl.

V školskom prostredí vznikajú mnohé spory spontánne. V ostatnom období sa ukazuje, že systematická a aktuálna podpora poskytovateľom vzdelávania, ktorá pružne reaguje na zmeny a reflektuje nové javy v správaní, v komunikácii účastníkov vzdelávania a v riešení sporov medzi nimi, sa stáva nevyhnutnou. Jednou z oblastí, ktorej význam nadobúda čoraz dôležitejší rozmer, je aj mediácia. Publikácia rozoberá školskú mediáciu z hľadiska rôznych predmetov sporov. Analyzuje mediáciu definovanú zákonom, prezentuje jej výhody a vysvetľuje úlohu mediátora v procese mediačného konania. Ponúka nový pohľad sprostredkovania súvislostí a riešenia konfliktov v školskom prostredí medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom ako aj žiakmi navzájom.

Zákonom definovaná mediácia má svoje pravidlá. Publikácia prináša príklady dohody o začatí riešenia sporu mediáciou, vzory dohôd o ukončení mediácie a opisuje fázy vývoja konfliktu. Prostredníctvom prípadových štúdií poukazuje na tendencie správania sa v konflikte v závislosti od povahy, temperamentu či situácie. Upozorňuje na nebezpečenstvo skupinového myslenia v pedagogickom tíme a zdôrazňuje potrebu vyjadrovania rôznych názorov pre jeho zdravú dynamiku a životaschopnosť. Ponúka možnosti reagovania v rôznych konfliktných situáciách prostredníctvom obranných mechanizmov a zameriava sa aj na možné príčiny virtuálnej agresie a možnosti ich eliminácie. Text publikácie sa člení na state teoretického poznania a praktickú (aplikačnú) časť, ktorá pozostáva z konkrétnych prípadových štúdií a príkladov z praxe. Inšpiráciou môžu byť úlohy aj reflexie k témam.

Publikácia je určená odborníkom pre oblasť mediácie, vedúcim pedagogických kolektívov, špeciálnym pedagógom či samotným učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom.

Stáhnout Školská mediácia knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Školská mediácia je 90 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Školská mediácia kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Školská mediácia z Dušana Bieleszová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Školská mediácia z Dušana Bieleszová.

Populární vyhledávání: Školská mediácia pdf, stáhnout Školská mediácia pdf, stáhnout Školská mediácia knihu pdf, Školská mediácia kniha ve formátu pdf, zdarma Školská mediácia kniha ke stažení, zdarma Školská mediácia ebook ve formátu pdf, Školská mediácia knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Školská mediácia pdf? Jak mohu stáhnout Školská mediácia kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Školská mediácia zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Školská mediácia? stáhnout Školská mediácia epub, stáhnout Školská mediácia ebook epub, Školská mediácia e-kniha ve formátu epub, zdarma Školská mediácia ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Školská mediácia epub? Jak stáhnout knihu Školská mediácia ve formátu epub? Školská mediácia mobi, stáhnout Školská mediácia mobi, stáhnout Školská mediácia e-kniha mobi, Školská mediácia kniha ve formátu mobi, zdarma Školská mediácia ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Školská mediácia mobi? Jak mohu stáhnout knihu Školská mediácia v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Školská mediácia z Dušana Bieleszová zdarma? Jak stáhnout Školská mediácia z Dušana Bieleszová e-knihu zdarma?

Leave a Reply