Jednoduché účtovníctvo kniha epub

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová

 • Název knihy: Jednoduché účtovníctvo
 • Autor knihy: Amália Spitzová
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 112
 • Žánrové knihy: Účetnictví
 • ISBN: 978-80-8078-605-2
 • EAN: 9788080786052
 • Dostupné soubory: jednoduche-uctovnictvo-358187.pdf, jednoduche-uctovnictvo-358187.epub, jednoduche-uctovnictvo-358187.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Jednoduché účtovníctvo v dolní části stránky

Shrnutí knihy Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov. Tento spôsob usporiadania prináša používateľom ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v problematike účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Piate vydanie publikácie je spracované v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. MF 27076/2007-74 a opatrením MF/26567/2011-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Stáhnout Jednoduché účtovníctvo knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Jednoduché účtovníctvo je 112 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Jednoduché účtovníctvo kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová.

Populární vyhledávání: Jednoduché účtovníctvo pdf, stáhnout Jednoduché účtovníctvo pdf, stáhnout Jednoduché účtovníctvo knihu pdf, Jednoduché účtovníctvo kniha ve formátu pdf, zdarma Jednoduché účtovníctvo kniha ke stažení, zdarma Jednoduché účtovníctvo ebook ve formátu pdf, Jednoduché účtovníctvo knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Jednoduché účtovníctvo pdf? Jak mohu stáhnout Jednoduché účtovníctvo kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Jednoduché účtovníctvo zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Jednoduché účtovníctvo? stáhnout Jednoduché účtovníctvo epub, stáhnout Jednoduché účtovníctvo ebook epub, Jednoduché účtovníctvo e-kniha ve formátu epub, zdarma Jednoduché účtovníctvo ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Jednoduché účtovníctvo epub? Jak stáhnout knihu Jednoduché účtovníctvo ve formátu epub? Jednoduché účtovníctvo mobi, stáhnout Jednoduché účtovníctvo mobi, stáhnout Jednoduché účtovníctvo e-kniha mobi, Jednoduché účtovníctvo kniha ve formátu mobi, zdarma Jednoduché účtovníctvo ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Jednoduché účtovníctvo mobi? Jak mohu stáhnout knihu Jednoduché účtovníctvo v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová zdarma? Jak stáhnout Jednoduché účtovníctvo z Amália Spitzová e-knihu zdarma?

Leave a Reply