DMCA

Tento trend ve stylu knihy.ucapafrica.com zdroje online respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že uživatelé učiní totéž. A „zakázat tuto politiku online zdrojů za vhodných okolností a na základě vlastního uvážení a / nebo zrušit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují nebo opakovaně obviňují z porušení autorských práv nebo práv duševního vlastnictví ostatních.
V souladu s Digital Millennium Copyright Act 1998 je text k dispozici na USA Úřad pro ochranu autorských práv. na adrese http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, že tento online zdroj splňuje požadavky na porušení autorských práv. prostřednictvím této online zdrojové stránky („web“), nahlášené vedoucímu továrny, uvedené v následující zprávě.
Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem osoby nebo uznáváte výlučné právo jednat na základě autorských práv, nahlásit údajné porušení autorských práv na nebo prostřednictvím webové stránky tím, že údajně porušíte zákon DMCA a poskytnete je správci. Po obdržení oznámení, jak je vysvětleno níže, se manažer domnívá, že opatření podle jeho výhradního uvážení jsou vhodná, včetně jmenování materiálů z dotčeného místa. Zpráva DMCA o údajném porušení.
Můžete to udělat rychle prostřednictvím našeho e-mailu: watchdogsecurity.online