Autorský zákon č. 185/2015 Z. z mobi zdarma

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková

 • Název knihy: Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
 • Autor knihy: Jarmila Lazíková
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 736
 • Žánrové knihy: Všeobecné a ostatní
 • ISBN: 978-80-8168-880-5
 • EAN: 9788081688805
 • Dostupné soubory: autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-394241.pdf, autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-394241.epub, autorsky-zakon-c-185-2015-z-z-394241.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Autorský zákon č. 185/2015 Z. z v dolní části stránky

Shrnutí knihy Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
Napriek snahe Európskej únie harmonizovať autorské právo na vnútornom trhu sa vyskytujú mnohé rozdiely v právnych úpravách členských štátov vo veciach autorského práva. Dôkazom toho sú nové a nové smernice prijímané na úrovni Európskej únie a v súčasnom Autorskom zákone je ich zapracovaných už desať. Neustále zmeny vo veciach autorského práva na úrovni EÚ sa premietajú aj do vnútroštátneho autorského práva a vyžadujú tak novelizáciu alebo rekodifikáciu existujúcich právnych predpisov.
Predkladaný komentár k súčasnému Autorskému zákonu prináša výklad jednotlivých ustanovení, doplnený súvisiacimi ustanoveniami a právnymi predpismi vnútroštátnej, únijnej aj medzinárodnej povahy, dôvodovou správou, judikatúrou súdov Slovenskej republiky, ako aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
Komentár je určený nielen širokej právnickej verejnosti, ale aj tým, ktorých práva a právom chránené záujmy Autorský zákon presadzuje, a v neposlednom rade aj študentom vysokých škôl v rámci štúdia práva duševného vlastníctva.

Stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z je 736 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Autorský zákon č. 185/2015 Z. z kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková.

Populární vyhledávání: Autorský zákon č. 185/2015 Z. z pdf, stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z pdf, stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z knihu pdf, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z kniha ve formátu pdf, zdarma Autorský zákon č. 185/2015 Z. z kniha ke stažení, zdarma Autorský zákon č. 185/2015 Z. z ebook ve formátu pdf, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z pdf? Jak mohu stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z? stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z epub, stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z ebook epub, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z e-kniha ve formátu epub, zdarma Autorský zákon č. 185/2015 Z. z ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z epub? Jak stáhnout knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z ve formátu epub? Autorský zákon č. 185/2015 Z. z mobi, stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z mobi, stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z e-kniha mobi, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z kniha ve formátu mobi, zdarma Autorský zákon č. 185/2015 Z. z ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z mobi? Jak mohu stáhnout knihu Autorský zákon č. 185/2015 Z. z v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková zdarma? Jak stáhnout Autorský zákon č. 185/2015 Z. z z Jarmila Lazíková e-knihu zdarma?

Leave a Reply