Agentúrne zamestnávanie stáhnout e-knihu epub

Agentúrne zamestnávanie

Agentúrne zamestnávanie stáhnout knihu pdf, epub, mobi

Podrobnosti knihy Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská

 • Název knihy: Agentúrne zamestnávanie
 • Autor knihy: Andrea Olšovská
 • Kniha jazyk: Česky
 • Datum vydání knihy: není k dispozici
 • Počet stránek: 384
 • Žánrové knihy: Management, řízení, personalistika
 • ISBN: 978-80-8168-288-9
 • EAN: 9788081682889
 • Dostupné soubory: agenturne-zamestnavanie-355613.pdf, agenturne-zamestnavanie-355613.epub, agenturne-zamestnavanie-355613.mobi
 • Podmínky stahování této knihy: Kniha zdarma
 • Jak stáhnout knihu: odkazy ke stažení knihy Agentúrne zamestnávanie v dolní části stránky

Shrnutí knihy Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR prináša publikácia „Agentúrne zamestnávanie“, ktorá je dielom kolektívu autorov – odborníkov na pracovné právo.

V trinástich kapitolách autori postupne rozoberajú problematiku agentúrneho zamestnávania v zmysle zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce, popisujú podmienky vyplývajúce z príslušných pracovnoprávnych predpisov, identifikujú jednotlivé subjekty pri dočasnom pridelení a vzťahy medzi nimi. Zároveň sa venujú otázkam BOZP a kontrolnej činnosti v oblasti agentúrneho zamestnávania a vzťahu k systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. V záujme lepšieho pochopenia a orientácie čitateľa v problematike sú k jednotlivým témam uvedené praktické príklady a vzory dokumentov. Výklad k národnej právnej úprave je doplnený o medzinárodnoprávny pohľad s priamou väzbou na relevantnú európsku judikatúru.

Publikácia zohľadňuje všetky relevantné zmeny pracovnoprávnej úpravy vrátane poslednej „veľkej“ novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2015 a na slovenskom trhu odborných publikácií z oblasti pracovného práva nemá alternatívu. Je určená predovšetkým predstaviteľom odbornej praxe, právnikom, personalistom zaoberajúcim sa problematikou agentúrneho zamestnávania, resp. širokej verejnosti so záujmom o pracovné právo.

Stáhnout Agentúrne zamestnávanie knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Agentúrne zamestnávanie je 384 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi. Ke stažení použijte následující odkazy Agentúrne zamestnávanie kniha ve formátu pdf, epub a mobi.

Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská – jedna z nejlepších knih v češtině. Naše webové stránky obsahují nejzajímavější knihy, které si můžete stáhnout ve formátu pdf, epub a mobi. Níže naleznete seznam webových stránek, kde se dozvíte více o knize Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská.

Populární vyhledávání: Agentúrne zamestnávanie pdf, stáhnout Agentúrne zamestnávanie pdf, stáhnout Agentúrne zamestnávanie knihu pdf, Agentúrne zamestnávanie kniha ve formátu pdf, zdarma Agentúrne zamestnávanie kniha ke stažení, zdarma Agentúrne zamestnávanie ebook ve formátu pdf, Agentúrne zamestnávanie knihu lze číst online, kde si mohu knihu stáhnout Agentúrne zamestnávanie pdf? Jak mohu stáhnout Agentúrne zamestnávanie kniha ve formátu PDF? Kde mohu stáhnout Agentúrne zamestnávanie zdarma? Jak mohu zdarma stáhnout knihu Agentúrne zamestnávanie? stáhnout Agentúrne zamestnávanie epub, stáhnout Agentúrne zamestnávanie ebook epub, Agentúrne zamestnávanie e-kniha ve formátu epub, zdarma Agentúrne zamestnávanie ebook ve formátu epub, kde si mohu stáhnout knihu Agentúrne zamestnávanie epub? Jak stáhnout knihu Agentúrne zamestnávanie ve formátu epub? Agentúrne zamestnávanie mobi, stáhnout Agentúrne zamestnávanie mobi, stáhnout Agentúrne zamestnávanie e-kniha mobi, Agentúrne zamestnávanie kniha ve formátu mobi, zdarma Agentúrne zamestnávanie ebook ve formátu mobi, kde si mohu stáhnout knihu Agentúrne zamestnávanie mobi? Jak mohu stáhnout knihu Agentúrne zamestnávanie v mobilním formátu? Kde knihu stáhnout Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská zdarma? Jak stáhnout Agentúrne zamestnávanie z Andrea Olšovská e-knihu zdarma?

Leave a Reply